Kasko

Aracınız ve tabii onu kullanan sizler, her gün birçok tehlikeyle karşı karşıyasınız. Kasko aracınızı, trafik kazalarından hırsızlığa kadar birçok hasar ve kayba karşı güvenceye alıyor. Ayrıca, kullanım sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararların, Trafik Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı limitler dahilinde karşılar. Aracınızın sürücüsünün ve yolcularının ölümü halinde hak sahiplerine tazminat öder.
Birleşik Sigorta poliçesi ile verilen Kasko Sigortası teminatı, aracınızı, tüm aksesuarları ile birlikte, aşağıda belirtilen hasar ve kayıplara karşı güvence altına alır.

Aracın Hasara Uğraması,
Gerek hareket, gerekse durma halinde iken, araç sahibinin veya aracı kullananın iradesi dışında ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cisimin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu meydana gelecek hasarlar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler sonucu meydana gelen maddi zararları karşılar.


Aracın Yanması,
Yukarıda belirtilen bir kaza sonucunda meydana gelecek yangın veya infilakın neden olacağı zarar kasko teminatı altındadır.


Aracın Çalınması veya Çalınmaya Teşebbüs,
Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü veya aracınızda takılı bulunan radyo teyp, telefon vb. aksesuarların çalınması sonucu meydana gelen hasarlar kasko teminatına dahildir. Kasko Sigortası yapılacak aracın bedeli Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan Araç Kasko Değer Listesi'ne göre tespit edilir. Yeni alınan son model araçlarda fatura bedeli dikkate alınır. Kasko Sigortası teminatına dahil edilecek radyo teyp, telefon, televizyon, air condition gibi cihazlar ile aksesuarların bedeli ayrıca saptanır. Bir yıl süre ile yapılan kasko sigortalarında, başlangıçta tespit edilen sigorta bedellerinin enflasyon nedeniyle yıl içerisinde piyasa değerinin altına düşmemesi için enflasyondan korunma teminatı verilerek aracın değeri korunmaktadır. Sigorta dönemi içinde hasar tazminatı almayan sigortalıya her yıl için değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır. Kasko Sigortası, Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Sigortanın yurtdışında da geçerli olması istendiği takdirde ek prim ödemek suretiyle bu teminat alınabilir.

Teminatlar
Kasko
Ölüm
Sürekli Sakatlık
Tedavi Masrafları
Bedeni Zararlar ( Şahıs Başına )
Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )
Maddi Zararlar ( Kaza Başına )

İsteğe Bağlı Teminatlar
Araçta takılı Cihazlar ve Aksesuarlar
Araçta Taşınan Yük
Yurt Dışı Teminatı
Grev,Lokavt,Kargaşalık,Halk Hareketleri,

İndirimler
Kapalı Garaj
Alarm
Araç Çokluğu
Resmi Daire
Hasarsızlık