Mühendislik Sigortası

İNŞAT BÜTÜN RİSKLER SİGORTASI

Teminat altında mı ? İnşaat faaliyetlerinin her alanında beklenmedik kazalar olabilir. Gerekli malzemenin şantiyeye gelmesinden başlayarak, yapının işletmeye alınmasına kadar geçen zamanda oluşabilecek zararları düşünmeyin. İçiniz rahat, inşaatınız

 

İnşaat Bütün Riskler Sigortası ile Neler Sigortalanır ?
Her türlü ticari ve sanayi yapılarınızın inşaatları ile, yol, köprü, baraj, tünel, depo, kule gibi inşaatlarınız sigortalanır.

 

Yangın, Yıldırım, İnfilak

 

Hava Taşıtları Çarpması

 

Deprem, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi

 

Sel, Seylap, Yağmur, Kar, Çığ, Fırtına

 

Hırsızlık, Sabotaj, Dikkatsizlik, İşçilik Hatası

 

İsteğe Bağlı Teminatlar

 

Şantiye Tesisleri

 

Montajın yapılması için kullanılan geçici barakalar ve yardımcı tesisleri teminat altına alır.

 

İnşaat Makineleri ve Ekipmanları

 

İnşaaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici baraka ve yardımcı tesislerin teminata alınmasıdır.

 

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet

 

Enkaz Kaldırma Masrafları

 

Yangından sonra yıkıntıların kaldırılması ve taşınmasıyla ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik Sigortalarında ise inşaat veya montajda oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarının teminat altına alınmasıdır.

 

Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri

 

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir.

 

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler

 

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

 

Mevcut Bina ve Yapılar

 

İnşaatın yapımı sırasında, üçüncü şahıslara ait, bitişikteki binalarda meydana gelecek zararları kapsar

 

Bakım Devresi

 

İnşaatın ve montajın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan ve kesin kabule kadar geçen süre içinde müteahhidin kusurundan kaynaklanan hasarlar, bu teminatın kapsamı dâhilindedir.

 

 

 

MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI

 

Makineleriniz, İşinizin en temel araçları. Tesisleriniz, üretiminizin can damarı Makineleriniz ve tesisleriniz her zaman riskle karşı karşıyadır. Bazen normal çalışır halde iken, bazen aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında arızalanma veya kırılma durumunda kalabilirler. Bu durumlarda uğrayabileceğiniz zararların  boyutlarını düşündünüz mü ? İşinizi geliştirmek için geleceğe güvenle bakmalısınız. Her şeyden çok değer verdiğiniz Makinelerinizi ve Tesisleriniz,

 

Makine Kırılması Sigortası tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz şekilde güvence altına alıyor.

 

Makine Kırılması Sigortası ile Neler Sigortalanır?

 


Her türlü pompa, kompresör, trafo, jeneratör vb. makineler, soğutma sistemleri, arıtma sistemleri, ısıtma-havalandırma sistemleri ile tekstil metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineleriniz sigortalanır.

 

İşletme Hataları ( Bakım Hataları, Yağlama Kusurları vb.)

 

Makine ve tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

 

İmalat, İşçilik Hataları

 

Su Çekiçlemesi

 

Ani olarak aşırı ısınma veya soğumayı teminat kapsamına almaktadır.

 

Elektriksel Bozulmalar ( Kısa Devre, Aşırı Gerilim)

 

Elektrik Enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin makine ve tesislere dolaylı etkileri teminat altına alınmaktadır.

 

Tıkanma ve Yabancı Maddeler

 

Makine ve tesislerin, tıkanma ve yabancı maddelerin girmesine karşı teminat kapsamına alınmasıdır

 

Fırtına, Don, Kasırga

 

Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın fırtına sonucu veya esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararların temin edilmesidir

 

Kapalı Kaplarda Alçak Basınç Nedeni ile Deformasyonlar

 

Alçak basınçtan meydana gelen ezilme, yırtılma, buruşma gibi deformasyonların teminat altına alınmasıdır.

 

Merkezkaç Kuvveti ile Parçalanmalar

 

Santrifüj kuvveti nedeniyle meydana gelen parçalanmaları kapsar.

 

İşletme Personelinin veya Üçüncü şahısların İhmali veya Dikkatsizliğinden Kaynaklanan Hasarlar.

 

Makine ve tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

 

 

 

İsteğe Bağlı  Teminatlar

 

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler

 

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

 

Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri

 

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir.

 

Fiziki İnfilak

 

Makinenin Temel ve Kaideleri

 

Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde Makine Kırılması Sigortası teminat kapsamına giren nedenlerden oluşan ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır

 

Hareketli Makineler (İş Makineleri) için Geniş Kasko (Çarpma, Devrilme, Toprak Kayması, Yangın, Yıldırım,  Deprem, Sel vb. teminata dahil edilebilir.)

 

İş makinelerinin ( yükleyici, kazıcı, transmixer vb.) çarpma, devrilme, kaya düşmesi vb. risklere karşı teminata dahil edilmesidir.

 

 

 

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI

 

Elektronik Cihazlarınız,

Günlük yaşamımızın vazgeçilmez araçları. Evimizde, büromuzda, işyerimizde, hastanelerde, muayenehanelerde her yerde çok sık kullandığımız bu aletler, her zaman çok çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Küçük bir dalgınlık yada art niyetli bir hareket bu pahalı cihazların bozulmasına veya yok olmasına neden olabilir. İşimizin, günlük yaşantımızın, hobilerimizin çok önemli birer parçası olan elektronik cihazlarınız,

 

Elektronik Cihaz Sigortası tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz şekilde güvenceye alıyor.

 

Elektronik Cihaz Sigortası ile Neler Sigortalanır ?

 

Bilgisayar Sistemleri ( Bilgi İşlem Cihazları, Kişisel Bilgisayarlar)

 

Ofiste Kullanılan Cihazlar ( Fotokopi,Telefaks,Telefon Sistemi vb.)

 

İletişim Sistemleri ( Radyo-TV Sistemleri, Telekominikasyon Cihazları )

 

Tıbbi Elektronik Cihazları ( Röntgen, Ultrasonografi, Tomografi vb. )

 

Endüstriyel Ölçü Kontrol Sistemleri

 

Test ve Laboratuvar Cihazları Sigortalanır.

 

İşletme Personelinin veya Üçüncü Kişilerin İhmali

 

Hırsızlık

 

Hatalı Tasarım, Hatalı malzeme

 

Elektriksel Bozulmalar ( Kısa Devre, Aşırı Gerilim )

 

Yangın, Yıldırım, İnfilak

 

Toprak Kayması, Rutubet Etkisi

 

Duman, İs, Kararma

 

Fırtına, Su Basması

 

İsteğe Bağlı Teminatlar

 

Deprem

 

Deprem yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içersinde ani enerji boşalması nedenleri ile yer kabuğunun tabi olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararların temin edilmesidir.

 

Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri

 

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir

 

Valf ve Tüpler

 

Elektronik Cihaz Sigortası Teminatı kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır

 

Alternatif Kullanım ( Arıza Nedeniyle Kiralanan Cihazlar İçin )

 

Elektronik Cihaz Sigortası teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine, alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak, artan iş ve çalışma masraflarının teminat altına alınmasıdır.

 

Harici Bilgi Ortamı ( Manyetik Bantlar ve Diskler )

 

Bilgisayar gibi elektronik bilgi işlem sistemlerindeki bilgilerin manyetik disk, bant, kart, düz metin formları gibi harici bilginin fiziki hasarlarından oluşan ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

 

Seyyar ve Taşınabilir Cihaz

 

Elektronik Cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki zararları kapsamaktadır

 

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler

 

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

 

 

 

MONTAJ BÜTÜN RİSKLER SİGORTASI

 

Montajınız Bütün Risklere Karşı,

Sigortalı mı ? İnşaatı bitmiş her türlü yapı içindeki makine ve techizatın montajı emin ellerde olsun istiyorsanız bu konuyla mutlaka ilgilenin. Nice emek ve sermayenin en iyi şekilde korunması için güveni daima içinizde taşıyın. Teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği geniş risk yelpazesi güvence altına alınsın,

 

Montaj Bütün Riskler Sigortası tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını da sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyeceğiniz biçimde güvence altına alıyor.

 

Montaj Bütün Riskler Sigortası ile Neler Sigortalanır ? 
Her türlü inşaatı bitmiş yapılarda sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, asansör, kazan, pompa, kompresör, jenaratör vb. makine ve techizatlar ile tekstil, metal, kimya, matbaa vb. endüstri sahalarında kullanacağınız sistemlerin montajı sigortalanır.

 

Yangın, Yıldırım, İnfilak

 

Hava Taşıtları Çarpması

 

Deprem, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi

 

Sel, Seylap, Yağmur, Kar, Çığ, Fırtına

 

Hırsızlık, İşçilik Hatası, İhmal

 

İsteğe Bağlı Teminatlar

 

Şantiye Tesisleri

 

Montajın yapılması için kullanılan geçici barakalar ve yardımcı tesisleri teminat altına alır.

 

İnşaat Makineleri ve Ekipmanları

 

İnşaaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici baraka ve yardımcı tesislerin teminata alınmasıdır

 

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet

 

Ekspres Nakliye Fazla Mesai Ücretleri

 

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleridir.

 

Enkaz Kaldırma Masrafları

 

Yangından sonra yıkıntıların kaldırılması ve taşınmasıyla ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik Sigortalarında ise inşaat veya montajda oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarının teminat altına alınmasıdır.

 

Bakım Devresi

 

İnşaatın ve montajın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan ve kesin kabule kadar geçen süre içinde müteahhitin kusurundan kaynaklanan hasarlar, bu teminatın kapsamı dahilindedir.

 

Tecrübe Devresi ( 4 Haftay? geçen )

 

Bu teminat ile montaj sonrası dört hafta olan tecrübe devresi teminatı uzatılarak, bu sürede meydana gelen ziya ve hasarların tecrübe devresi teminatı altına alınmasıdır

 

Mevcut Yapılar

 

İnşaatın yapımı sırasında, üçüncü şahıslara ait, bitişikteki binalarda meydana gelecek zararları kapsar

 

Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler

 

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.