Nakliyat Sigortası

EMTİA NAKLİYAT SİGORTASI

Yükünüzü biz üzerimize alalım

Yükünüz, üretimden başlayarak, tüketicinin beğenisine sunulana kadar bir yerden bir yere taşınır durur. Birçok tehlike de onun peşinden gelir. Bütün bu risklere katlanmak zorunda olmadığınızı biliyor musunuz?

Emtia Nakliyat Sigortası, malların taşınma sırasında karşılaşacakları tehlikeleri güvence altına alır. Emtia Nakliyat Sigortası, kara, deniz ve demiryollarını kapsadığı gibi, günümüzde malların doğal niteliklerinden doğan tehlikelerle bazı ticari tehlikeleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.

Emtia Nakliyat Sigortaları'nın, biri taşıtın uğrayacağı kaza nedeniyle oluşabilecek ziya ve hasara karşı, diğeri bütün tehlikeleri kapsayan iki farklı türü bulunmaktadır.

Denizde, geminin batması, oturması, çatışması, yanması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara uğraması ve bunlarla ilgili kurtarma veya müşterek avarya masrafları.

 

Karada, kamyon veya trenin çarpışması, devrilmesi, yanması, çarpması veya yoldan çıkması, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprülerin yıkılması veya çökmesi sonucu malların tam veya kısmi hasarı.

Dar kapsamlı bu sigortalara, karayolu ile yapılan taşımalarda hariç tutulan yükleme aktarma tehlikeleri istendiği takdirde eklenebilmektedir.

Geniş kapsamlı Emtia Nakliyat Sigortaları, genel olarak taşıt aracı ayırımı yapmaksızın (gemi, kamyon, tren, uçak ) bütün tehlikeleri kapsamakta, fakat,

 

Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziya ve hasarlar

 

Olağan akma, fire, aşınma veya yıpranma

 

Malların gizli kusuru veya niteliğinden olan ziya ve hasar.

 

Malların ambalaj yetersizliğine yüklenebilen ziya ve hasar.

 

Gecikmeden doğan ziya veya hasar.

Harp, grev, kargaşalık ve halk hareketleri tehlikeleri isteğe bağlı olarak ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia Nakliyat Sigortaları sefer esası ile yapılmaktaysa da, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için her seferin bildirilmesinin güçlüğü de ortadadır. Bu güçlüğü gidermek üzere nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca, devre sonunda hasar/prim oranı dikkate alınarak prim iadesi de yapılmaktadır.

Ayrıca, devre sonunda hasar-prim oranı dikkate alınarak prim iadesi de yapılmaktadır.

 

 

GEMİ ONARIMCISI VE MARİNA YASAL SORUMLULUK SİGORTASI

 

Sorumluluğunuzun bir kısmını Ray Sigorta'ya vermeye ne dersiniz?

İşiniz, size birçok sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun bedelini ağır ödememek için, deniz taşıtlarının onarımı ve bakımı sırasında meydana gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tam bir koruma sağlamalısınız. Yani, Ray Sigorta'lı olmalısınız.

Deniz nakliyatı dalında sorumluluk tehlikelerinin sigortası genellikle Koruma ve Tazmin Kulüpleri (P and I) tarafından yapılmaktadır. Fakat Gemi Onarımcısının Sorumluluğu ile Marina İşletmecisinin Yasal Sorumluluğu gibi bazı sorumluluk sigortaları, nakliyat sigortası dalı içinde temin edilebilmektedir.

 

Gemi Onarımcısının Sorumluluk Sigortası

 

Genel çizgileri ile bu sigorta, onarım ve bakım için tersaneye alınan tekneler, yapılan çalışmalar sırasında veya tersanede bulunduğu zaman herhangi bir nedenle zarar veya hasara uğrar ve tersane de bundan sorumlu tutulursa tazminat ödemektedir.
Gemilerin havuza ve karaya alınması veya denize indirilmesi sırasında meydana gelen kazalar (kızak çökmesi gibi) nedeniyle oluşan hasarlar, çalışma sırasında çıkan yangın hasarı, gemiye ait teçhizatın karaya çıkartılması veya gemiye nakli sırasında meydana gelen hasarlar, çalınma hasarları, tecrübe seferleri sırasında olan hasarlar güvence altına alınan tehlikelere örnek teşkil edebilir.

 

Marina İşletmecisi Sorumluluk Sigortası

Marinaya bırakılan yat, kotra, gezi teknesi veya motor gibi deniz taşıtları veya teçhizatının çalınması, karaya çekilirken veya denize indirilirken teknelere hasar verilmesi, çekçek yerinde devrilme gibi olaylardan sorumlu olan marina işletmecisine düşen tazminatı kapsayan bir sigorta poliçesidir.

 

Gemilerin havuza ve karaya alınması veya denize indirilmesi sırasında meydana 
gelen kazalar ( kızak çökmesi gibi ) nedeni ile tekneye gelen hasarlar

 

Çalışma sırasında çıkan yangın hasarı

 

Gemiye ait teçhizatın karaya çıkartılması veya gemiye nakli sırasında olan  hasarlar

 

Çalınma Hasarları

 

Tecrübe seferleri sırasında olan hasarlar güvence altına alınan tehlikelere örnek teşkil edebilir.

 

 

 

KIYMET NAKLİYAT SİGORTASI

 

Kıymetleriniz,

Madeni para, Banknot, Döviz, Bono, Senet, Çek, Hisse Senedi, Tahvil... Ticaretle uğraşıyorsunuz, onları bir yerden bir yere göndermeniz gerekiyor. Ancak günümüzde tehlikeler sayılamayacak kadar fazla ve siz haklı olarak güvenemiyorsunuz. Özellikle silahlı soygun ve gasp korkulu rüyalarınızın başında geliyor. Bu riskler sizi yıldırmasın, kıymetleriniz

 

Kıymet Nakliyat Sigortası tüm riskleri bir poliçe ile, üstelik miktarını sizin belirleyeceğiniz biçimde güvenceye alıyor. Tek sefer için sigorta yaptırılabildiği gibi yıl boyunca büyük hacimde sevkıyat yaptıran işyerleri, banka veya bankerler için Abonman Poliçeleri düzenlenebilmekte ve Sigortalılara hasar-prim oranının belli bir düzeyde kalması halinde pirim iadesi sağlanmaktadır.

 

 

 

TEKNE SİGORTASI

 

Tekneniz de Ray Sigorta'lı olabilir,

Tekneniz veya ticari deniz aracınız, denizlerde sayısız riskin tehditi altında... Deniz aracınızın güvenle yol almasını istiyorsanız, sizi Ray Sigorta'ya bekliyoruz.

Tekne sigortası dalında, uzun yıllardan bu yana lider konumda bulunuyor. Kuru yük gemileri, dökme yük gemileri, ro-ro gemileri, feribot, ham petrol ve akaryakıt tankerleri, kimyasal madde taşıyan gemiler ve yolcu gemileri ile römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz gibi diğer deniz araçlarını uluslararası standartlara uygun koşullarla sigortalıyor. Tekne sigortası için en uygun koşullar, bu konuda uluslararası lider olan İngiliz piyasası ve Lloyd's'un standartları doğrultusunda belirleniyor.

 

Tekne Sigortası Kapsamındaki Teminatlar

 

Batma

 

Yanma, İnfilak

 

Karaya Vurma, Sığlığa Bindirme, Oturma

 

Fırtına, Alabora Olma

 

Bir Başka Gemi veya Tekne ile Çatışma

 

Çatışmadan Doğan Sorumluluk

 

Güvence Altına Alınan Rizikolardan Doğan Kurtarma Masrafları

 

Dava ve Say Masrafları

 

Müşterek Avarya Hasar ve Masrafları

 

Tekne ve Makinelerdeki Gizli Kusur

 

Yükleme veya Boşaltma Sırasında Tekneye Gelen Hasarlar

Harp ve Grev Rizikoları.

YAT SİGORTASI

Yatınızda huzurla seyahat etmek için, yat sigortanızı ihmal etmeyin. Yat Sigortası İngiliz sigorta sektörünce geliştirilen ve dünyada da yaygın olarak kullanılan "Institute Yacht Clauses" doğrultusunda hazırlanmış geniş kapsamlı bir sigorta hizmetidir.

 

Yangın

 

İnfilak

 

Yıldırım

 

Kötü Niyetli Hareketler, Hırsızlık

 

Sorumluluk Limitlerinde Mutabık Kalınmak Şartıyla Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

 

Deniz, Nehir, Göl yada Üzerinde Seyir Edilmesinin Mümkün Olduğu Diğer Sulardan Gelen Tehlikeler

 

Kumanya, Ekipman, Yakıt İkmali ile Yükleme ve Boşaltma Esnasında Meydana Gelen Kazalar

 

İsteğe Bağlı Teminatlar

Harp ve Grev Riskleri.