Oto Dışı Kaza

OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI

Daima önemlidir. Siz veya çalışanlarınız, istenmeden de olsa üçüncü şahıslara vereceğiniz zarar ve ziyanın ödenmesi konusunda sıkıntıya düşebilirsiniz. İş hayatınızda birçok sorumluluğu taşımayın. Üçüncü Şahıslara karşı sorumluluğunuz,

Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri sırasında kendilerinin veya çalışan işçi ve memurların neden olacakları bir olay sonucu üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyan yüzünden ödemek zorunda olacakları tazminat taleplerini güvenceye alan bir hizmet sunar. Üçüncü Şahısların ölmesi, yaralanması veya sakat kalması, üçüncü şahıslara  ait mallarda maddi zarar ve ziyan meydana gelmesi sonucu sigortalının yasal sorumluluğu nedeniyle kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin neticelerine karşı poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alır. Bu sigorta ile ayrıca Oto Galerisi sahiplerinin sorumluluğu, Kreş ve Anaokulu işletenlerin, lokanta ve gazino işletenlerin sorumluluğu da teminat altına alınabilir.

Maddi Zararlar ( Kaza Başına )

İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır.

Bedeni Zararlar ( Şahıs Başına )

Kazada zarar görenin mağduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dahilinde ödeme yapılmasıdır.

Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )

Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

 

ASANSÖR KAZALARINA KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI

İçin yeterli önlemler aldınız mı ? İşletme sahibi ve yöneticiyseniz, asansörlerde meydana gelebilecek kazalarda ilk sorumluluğun size ait olduğunu bilmenin huzursuzluğunu yaşamayın. Asansör kazalarına karşı sorumluluğunuz,

Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk Sigortası Oteller, İş hanları, Apartmanlar ve Hastaneler gibi yerlerde bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazaların, bu yerlerin sahipleri ve yöneticilerine yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerine güvence verir. Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonucu üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararları yasal sorumluluk çerçevesinde poliçe limitlerine kadar karşılar. İstenildiği takdirde asansör kazası sonucunda iş yerlerinde çalışan personelin uğrayacağı bedeni zararlar da teminat altına alınabilir.

Maddi Zararlar ( Kaza Başına )

İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır.

Bedeni Zararlar ( Şahıs Başına )

Kazada zarar görenin mağduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dahilinde ödeme yapılmasıdır.

Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )


Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

 

BAGAJ SİGORTASI

Seyahat süresinde güvencede mi ? İş geziniz veya tatilinizde giymeyi düşündüğünüz kıyafetleriniz veya bagajınızda bulunan değerli eşyalarınıza zarar gelmesi bütün bir seyahati çekilmez kılabilir. Bu yüzden bavul veya çantanız da sizin gibi,

Bagaj Sigortası seyahatler sırasında yanınızda götürdüğünüz bagajınızı seyahat süresince meydana gelebilecek zararlara karşı güvence altına alır. Sigortalının beyan ettiği bagaj ve kişisel eşyasını, seyahat süresince otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri yerlerle özel bir evde kalma hali de dahil olmak üzere yangın, hırsızlık ve kaza sonucu uğrayabileceği zarar ve hasarlara karşı korur. Bagaj Sigortası teminatı seyahatin başladığı yer ve tarih ile seyahatin bittiği yer ve tarih arasında kalan zaman süreci ve coğrafi sınırlar içindedir.

 

CAM KIRILMASINA KARŞI SİGORTA

Sigortalı olmak sizi her an karşılaşabileceğiniz maddi zararlardan kurtarır. En ufak bir kaza sonucu evlerinizde, otellerde, işyerlerinde oluşabilecek cam kırılmaları birçok tatsızlıklara yol açabilir. Bu yüzden siz de

Cam Kırılması Sigortası işyerlerinde, otellerde, evlerde takılı durumda bulunan cam, ayna, vitray ve plexiglass reklam levhalarının kırılma sonucu meydana gelen ziya ve hasarlarını takma masrafı ile birlikte karşılar. İstenildiği takdirde  Sigorta önemli rakamlara ulaşan bu hasarları takma masraflarıyla birlikte güvence altına almaktadır.

Sigorta kapsamına cam, ayna ve plexiglass reklam levhalarının üstündeki yazı ve süslemelerin masrafları,

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör ve Sabotaj sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,

Yangın, yıldırım ve infilaktan meydana gelecek ziya ve hasarlar da  teminata dahil edilebilir.

Cam Kırılması

İsteğe Bağlı Teminatlar

Yangın

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

İnfilak

EMNİYETİ SUİSTİMAL SİGORTASI

İşyerinizin uğrayacağı zararlar teminat altındadır. Böylece para ve kıymetli evraklar kayıplara ve hasarlara uğramaz. Mali zararlara yol açan kötü sonuçları yaşamazsınız. Bu yüzden siz de,

Emniyeti Suistimal Sigortası işyerinde çalışan kişilerin kendilerine güvenilerek görevi gereği emanet edilen para ve kıymetli evraka, görevini kötüye kullanarak zarar, kayıp ve hasarlara yol açmasına karşı güvencedir. Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi veya dışında seyahat eden satıcılar, ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları, parayla ilişkisi olmadan çalışan personel ve işçilerin çalıştıkları yere ait para ve kıymetli evrağı veya parayla ölçülebilen malları çalmak, zimmetlerine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle işyerinin uğrayacağı zararlar için teminat verilir.

 

FERDİ KAZA SİGORTASI

Maddi teminat sunan bir güvence taşıyor musunuz ? Kazanın nereden ve nasıl geleceğini bilmek asla mümkün olmadığından, erken önlem almak günümüzde neredeyse büyük bir gereksinimdir. Kendinizi kaza sonucu uğrayabileceğiniz zararlara karşı ve kazanın ölümle sonuçlanması halinde kanuni mirasçılarınıza tazminat ödeyen bir sigorta ile güvenceye alın.

Ferdi Kaza Sigortası ile verilen vefat teminatı sigortalının bir kaza sonucu ölmesi halinde poliçede gösterilen menfaattarlarına, yoksa kanuni mirasçılarına, sürekli sakat kalma teminatı de kendisine ödenir. Tedavi masrafları teminatı sigortalının bir kaza sonucunda yaptığı doktor, hastane, ilaç, ameliyat gibi tedavi giderlerini kapsar. Gündelik tazminat teminatı ise sigortalının bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak durumda olması halini temin eder. Ferdi Kaza Sigortası poliçe süresi içinde günün her saatinde ve dünyanın neresinde olursanız olun kazalar sonucu uğrayacağınız zararlara karşı teminat sunar.

Ölüm

Sigortalının bir kaza sonucunda vefatı halinde, menfaattarlara bu teminat limitinde ödeme yapılmaktadır.

Sürekli Sakatlık

Sigortalının bir kaza sonucunda sürekli sakat kalması durumunda, sigortalıya bu teminat limitinde maluliyet oranına göre ödeme yapılmaktadır.

İsteğe Bağlı Teminatlar

Tedavi Masrafları

Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır

Gündelik Tazminat

Sigortalının bir kaza sonucu geçici olarak çalışamaması durumunda her gün için saptanan teminat limitinin çalışabilecek duruma gelene kadar kendisine ödenmesidir.

 

GARAJ SORUMLULUK SİGORTASI

Garajınızın Sorumluluğu,

Özellikle garaj işletmeciyseniz çok fazladır. Örneğin çalışan elemanlarınızın bırakılan araçları park ederken çarpması veya araçlardan herhangi bir şeyin çalınması halinde bütün sorumluluk sizin üzerinizdedir. İşletmenizde meydana gelecek bütün hasarlara karşı sorumluluğunuz,

Garaj Sorumluluk Sigortası garaj işletmecilerinin sorumluluğunu güvenceye alır.

Garajda bulunan araçların bulundukları süre içinde çarpma, çarpılma ve çalınma sonucu meydana gelen maddi zararları,

Üçüncü Şahısların garajda bulundukları sırada meydana gelen bir olay sonucu ölmesi, yaralanması veya sakat kalması halinde meydana gelen bedeni zararları yasal sorumluluk çerçevesinde poliçede yazılı limitlere kadar  teminat altına alır.

Maddi Zararlar ( Kaza Başına )

İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır.

Bedeni Zararlar ( Şahıs Başına )

Kazada zarar görenin mağduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dâhilinde ödeme yapılmasıdır.

Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )

Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

 

BANKACILIK BÜTÜN TEHLİKELER SİGORTASI

İle bütün risklerden uzak kalmanın güvenini yaşarsınız. Maddi kayıplara karşı güven içinde olmanız için bankacılık bütün tehlikeler sigortanız,

Bankacılık Bütün Tehlikeler Sigortası bankaları güvence altına alır.

Bankada çalışan personelin kendi başına veya başkaları ile birlikte ika ettiği emniyeti suistimal ve sahtekarlık gibi ahlaka ve hileli fiilleri yüzünden   meydana gelen maddi zararlar,

Nakit, esham, tahvilat, çek, döviz, kıymetli evrak, altın gibi kıymetlerin bankaya ait yerlerde veya kasalarda bulunurken kaybolması, çalınması, yanması veya soygun sebebiyle meydana gelen hasarlar,

Bankaya ait nakit, esham, tahvilat, çek, döviz, kıymetli evrak, altın gibi kıymetlerin herhangi bir banka memuru veya emniyet görevlilerinin muhafazası altında veya zırhlı araç ile taşınması sırasında meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,

Bankada çalışan personel tarafından çek, teminat mektubu, kambiyo senetleri, emre muharer senetler, mevduat sertifikası, hazine bonoları, banka havaleleri ve diğer kıymetli evrak üzerinde değiştirmeler, tahrifat ve sahtekarlık sebebiyle bankanın uğrayacağı zararlar,

Sahte para ve tahrif edilmiş evrakı bankanın bilmeden ve iyi niyetle kabul etmiş olması nedeniyle uğranılacak zararlar,

Bankada bulunan gerek bankaya ait gerek kiralanan büro demirbaşları, mobilyalar, kasalar, kırtasiye malzemelerinde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,

Sigorta kapsamına giren bir sebepten dolayı açılacak dava ile ilgili olarak ödenen avukatlık ücreti içinde güvence verilmektedir.

Emniyeti Suistimal

Hırsızlık ve Soygun

Taşınan Kıymet

Taklit ve Sahtekarlık

Çek, Hisse Senedi, Kredi Mektubu, Hazine Bonosu vb. kıymetli evrakla ilgili sahtekarlık veya hileli işlemler nedeniyle bankanın uğrayacağı zararlara karşı teminattır.

Sahte Para

Çek, Hisse Senedi, Kredi Mektubu, Hazine Bonosu vb. kıymetli evrakla ilgili sahtekarlık veya hileli işlemler nedeniyle bankanın uğrayacağı zararlara karşı teminattır.

Büro ve Muhteviyatı

Büroda bulunan demirbaşın ve bilgisayar hariç cihazların zarar görmesine karşı teminat altına alınmasıdır.

Menkul Değerler

Bankanın, iyi niyetle sahte veya hileli kıymetli evrak ile yapmış olduğu işlemler nedeniyle uğrayabileceği zararlara verilen teminatı kapsamaktadır.

Avukatlık Masrafları

Sigorta kapsamına giren bir hasarın azaltılması, ortadan kaldırılması, sovtaj sağlanması amacıyla dava açılması halinde yapılan masraf ve avukatlık ücretlerini kapsar.

 

HIRSIZLIK SİGORTASI

Evinizi ve işyerinizi korur. Her zaman başımıza gelebilecek bu tatsız durumun üzücü sonuçlarına katlanmamak için önleminizi bir an önce alın. Kuşkulardan uzak yaşayın. Eşya ve mallarınız,

Hırsızlık Sigortası işyerinizde ve evlerinizde bulunan her türden eşya ve mallarınızı hırsızlık tehlikesine karşı güvence altına alır. Sigortalı eşya ve malların bulunduğu yerleri kırmak, zorlamak, tırmanmak, duvar aşmak, anahtar uydurmak, gizlice girip saklanmak veya zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak veya öldürmek suretiyle girerek yapılan hırsızlık sonucu meydana gelen ziya ve hasarları karşılar. Ayrıca hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu sigortalı yerde meydana gelen tahribatta güvence altındadır. İstendiği takdirde Hırsızlık Sigortası teminatına Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör ve Sabotaj teminatı da dahil edilebilir.

Hırsızlık

İsteğe Bağlı Teminatlar

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör ve Sabotaj

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

Bütün elemanların güven içinde çalışmasını sağlayarak iş performansını arttırır. Böylece işyerinizde huzurlu bir çalışma ortamı yaşanır. Çalışanlarınızın geleceği,

İşveren Sorumluluk Sigortası İşyerinizde çalıştırdığınız işçi ve memurların görevlerini yerine getirirken beklenmedik anda meydana gelen ölüm, sakat kalma ve yaralanma gibi olaylarda ödeyeceğiniz maddi ve manevi tazminatı güvenceye alır. İş kazaları sonucu işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda işverenin ödemekle yükümlü olacağı tazminatları mahkeme masrafları ve avukat ücretleri de dahil olmak üzere poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alır.

İstenildiği Takdirde;

İşçilerin işveren tarafından temin edilen taşıtlarla işyerine toplu olarak getirilip, götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaları,

İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapamadığı sürede meydana gelen iş kazaları,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,

Meslek Hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri,

Manevi tazminat talepleri de dahil edilebilir.

Bedeni Zararlar ( Şahıs Başına )

Kazada zarar görenin mağduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dahilinde ödeme yapılmasıdır.

Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )

Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

İsteğe Bağlı Teminatlar

İşe Toplu Gidiş - Geliş

İşverenin, çalışanlarını kendisinin organize ettiği bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu getirilip-götürülmesi sırasında meydana gelen iş kazalarının teminat altına alınmasıdır

Görev Seyahati

İşçilerin işveren tarafından görev ile bir başka yere gönderilmesinden dolayı, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazalarının teminat altına alınmasıdır.

T.C. Sınırları Dışı

İş Görenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında, karşılaştığı iş kazaları bu teminat kapsamı içindedir. Tedavi Masrafları, Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır

Meslek Hastalıkları

Çalışanların meslek hastalıklarına yakalanması sonucunda, işverenden talep edeceği tazminatlara karşı verilen teminatı kapsamaktadır.

Manevi Tazminat

İş görenin geçirdiği iş kazası sonucu kendisini veya kanuni varislerinin duyduğu her türlü ızdırap nedeniyle, işverenden talep edeceği manevi tazminatlara karşı verilen bir tazminattır.

 

KASA HIRSIZLIK SİGORTASI

Kıymetli eşyalarınızı güvence altına alın. Evinizde veya işyerinizde bulunan kasanızı sigorta ettirerek, içinde sakladığınız para, kıymetli evrak, hisse senedi, tahvil, mücevherat, işlenmiş veya külçe altın, kıymetli madenler ve benzeri değerli eşyalarınızı koruyun.

Kasa Hırsızlık Sigortası kasanızı kötü niyetli kimseler tarafından çeşitli yöntemlerle çalınmasına karşı güvence altına alır. Evlerde bulunan kasaların hırsızlık sigortası için kasada bulunan kıymetlerin listesinin, işyerinde bulunan kasaların ise kasa giriş-çıkışını gösteren defterin tutulması gerekir. Kasanın bulunduğu yerleri kırmak, zorlamak, tırmanmak, duvarı aşmak, anahtar uydurmak, gizlice girip saklanmak, zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak, veya öldürmek suretiyle girerek yapılan hırsızlık sonucu kasa içindeki kıymetlerde ve kasada meydana gelen ziya ve hasarları karşılar.

Kasa Hırsızlığı

İsteğe Bağlı Teminatlar

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ve Sabotaj

 

LİFT SORUMLULUK SİGORTASI

Özellikle tamir ve bakım servislerini işletiyorsanız çok önemlidir. İşletmenizde meydana gelebilecek zararları güvence altına almak ve sorumluluğunuzu hafifletmek için lift sorumluluğunuz

Lift Sorumluluk Sigortası tamir ve bakım servislerini işletenlerin sorumluluğunu güvence altına alır.

Lift'le kaldırılan araçlarda veya bu nedenle diğer araçlarda meydana gelen maddi zararları,

Lift'in kaldırdığı aracın düşmesi sonucu Üçüncü Şahısların ölmesi, yaralanması veya sakat kalması durumundaki bedeni zararları yasal sorumluluk çerçevesinde poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alır.

Maddi Zararlar ( Kaza Başına )

İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır.

Bedeni Zararlar ( Şahıs Başına )

Kazada zarar görenin mağduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dahilinde ödeme yapılmasıdır

Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )


Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

 

PROFESYONEL FUTBOLCU SİGORTASI

İster tek, ister takım halinde kazalara karşı güvence altında olmanız profesyonelliğinizin bir devamı gibidir. Hem kendinizin, hem takımınızın geleceği için

Profesyonel Futbolcuların Ferdi Kaza Sigortası yalnız maç ve antreman süreleri, yalnız maç ve antreman süreleri ile maç ve antremanlara gidiş-dönüş süreleri,
maç ve antreman süreleri ile maç ve antremanlara gidiş-dönüş süreleri dahil 24 saatlik süre içinde karşılaşabileceğiniz kazalara karşı teminat verir. Sakatlanma halinde tüm tedavi masrafları, sakat kalma halinde sürekli sakatlık tazminatı ödenir. Futbolcunun ölümü halinde tazminatlar ödenmesi kanuni hak sahiplerine yapılır.

Ölüm

Sigortalının bir kaza sonucunda vefatı halinde, menfaattarlara bu teminat limitinde ödeme yapılmaktadır.

Sürekli Sakatlık

Sigortalının bir kaza sonucunda sürekli sakat kalması durumunda, sigortalıya bu teminat limitinde maluliyet oranına göre ödeme yapılmaktadır.

Tedavi Masrafları

Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır.

 

SEYAHATTE FERDİ KAZA SİGORTASI

Sigortalı olmanın güvenini yaşayın. Seyahate çıktığınızda, kara, deniz ve hava yoluyla yapacağınız yurtiçi veya yurtdışı yolculuklarınızda meydana gelebilecek kazalara karşı önleminizi erken alın.

Seyahat Ferdi Kaza Sigortası bir kaza sonucu sakat kalma halinde sigortalının kendisine, vefat halinde poliçede yazılı hak sahiplerine veya kanuni mirasçılarına tazminat öder. Tedavi gerekiyorsa tedavi giderlerini de karşılar.

Ölüm

Sigortalının bir kaza sonucunda vefatı halinde, menfaattarlara bu teminat limitinde ödeme yapılmaktadır

Sürekli Sakatlık

Sigortalının bir kaza sonucunda sürekli sakat kalması durumunda, sigortalıya bu teminat limitinde maluliyet oranına göre ödeme yapılmaktadır.

İsteğe Bağlı Teminatlar

Tedavi Masrafları

Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır.

 

TAMİRHANE SORUMLULUK SİGORTASI

Yüzünden daima içinizde bir kuşku taşırsınız. Çünkü bakım ve tamir nedeniyle işletmenize getirilen araçların maddi sorumluluğu oldukça büyüktür ve onların herhangi bir zarara uğraması sonucu karşılaşabileceğiniz sıkıntılı durum sizi güç duruma sokabilir. Bu huzursuzluğu daha fazla taşımayın. Tamirhane sorumluluğunuz,

Tamirhane Sorumluluk Sigortası tamir ve bakım servislerine bırakılan araçların bu süre içinde uğrayabileceği maddi zararları karşılar. Tamirhane sahibinin yükümlülüğünü güvenceye alır. Tamirhaneye bırakılan araçlarda çalınma, çarpılma  ve çarpışma sonunda meydana gelen maddi zararları, tamirhanedeki faaliyetler sırasında üçüncü şahısların ölmesi, sakat kalması ve yaralanması sonucu meydana gelen bedeni zararları, tamir için bırakılan araçların güzergahı poliçede belirtilmek koşuluyla 5 km.’lik yol denemesi sırasında uğrayabileceği kazalar sonucu meydana gelen maddi zararları yasal sorumluluk çerçevesinde poliçede yazılı limitlere kadar  teminat altına alır.

Maddi Zararlar ( Kaza Başına )

İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır.

Bedeni Zararlar ( Şahıs Başına )

Kazada zarar görenin mağduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dâhilinde ödeme yapılmasıdır.

Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )

Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

 

TAŞINAN PARA SİGORTASI

Hırsızlığa Karşı Taşınan Paranız,

Güvencede mi ? İşyerinizden başka bir yere gönderdiğiniz para veya kıymetli evrağınız kötü niyetli kişiler tarafından gasp ve hırsızlıkla çalınabilir veya kazaya uğrayabilir. İşinizi sağlama alarak hırsızlığa karşı bu riskleri taşımayın, yaşamayın. Taşınan paranız veya evrağınız

Taşınan Para Hırsızlık Sigortası işyerleri, işyerleri ile bankalar arasında taşınan para ve kıymetli evrağın üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanarak yapılacak gasp ve hırsızlıklarla, para ve kıymetli evrağın taşındığı aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarı güvence altına alır. Taşınan para işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla taşınmanın yapıldığı günün ertesi saat 19.00'a kadar devam eder. Taşınan para Hırsızlık Sigortası, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör ve Sabotaj ile Yangın, İnfilak gibi olaylardan meydana gelen kargaşalıklardan yararlanılarak yapılacak hırsızlık, yağma ve tahribat rizikolarını da otomatik olarak teminat altına alır.

 

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

Bütün zararları karşılar. Yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler üretiyor, depoluyor, naklediyor veya satıyorsanız, Sigortanız,

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlara kadar temin eder.
LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması, sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz  Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacı tarafından tazmin edilir. Ancak, kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerinde zarar vermesine yol açarsa tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortasına öncelik verilir. Bu sigortalının limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar. Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı korunmasını temin eder.

Ölüm Teminatı ( Şahıs Başına )

Sigortalının bir kaza sonucunda vefatı halinde, menfaattarlara bu teminat limitinde ödeme yapılmaktadır.

Sürekli Sakatlık Teminatı ( Şahıs Başına )

Sigortalının bir kaza sonucunda sürekli sakat kalması durumunda, sigortalıya bu teminat limitinde maluliyet oranına göre ödeme yapılmaktadır.

Tedavi Masrafları ( Şahıs Başına )

Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır.

Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )

Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda Şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

Maddi Zararlar ( Kaza Başına )
İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır.

 

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

Tüpgazın neden olduğu kazalara karşı sizi güvence altına alır. Bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluğunuz

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ( kusurları olsun veya olmasın ) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder. LPG depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG dağıtım şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları "Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortasına" ek olarak yaptıracaklardır. 
"Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası" yaptırmış bir işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüpgaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortası tarafından tazmin edilir. Ancak kullanılmak üzere bulundurulan tüpgazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa tazminat ödemelerinde Tüpgaz Sorumluluk Sigortasına, bu sigortanın limitleri dahilinde öncelik verilir. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması halinde öncelikle Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar. Bu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı korunmasını temin eder.

Ölüm Teminatı ( Şahıs Başına )

Sigortalının bir kaza sonucunda vefatı halinde, menfaattarlara bu teminat limitinde ödeme yapılmaktadır.

Sürekli Sakatlık Teminatı ( Şahıs Başına )

Çalışanların meslek hastalıklarına yakalanması sonucunda, işverenden talep edeceği tazminatlara karşı verilen teminatı kapsamaktadır.

Tedavi Masrafları ( Şahıs Başına )

Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır

Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )

Kazada zarar görenin mağduriyetine karşı, bu teminatta belirtilen limit dahilinde ödeme yapılmasıdır

Maddi Zararlar ( Kaza Başına )

İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır.