Oto Kaza Sigortası

KASKO

Aracınız ve tabii onu kullanan sizler, her gün birçok tehlikeyle karşı karşıyasınız. Kasko aracınızı, trafik kazalarından hırsızlığa kadar birçok hasar ve kayba karşı güvenceye alıyor. Ayrıca, kullanım sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararların, Trafik Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı limitler dahilinde karşılar. Aracınızın sürücüsünün ve yolcularının ölümü halinde hak sahiplerine tazminat öder.
Birleşik Sigorta poliçesi ile verilen Kasko Sigortası teminatı, aracınızı, tüm aksesuarları ile birlikte, aşağıda belirtilen hasar ve kayıplara karşı güvence altına alır.
 

Aracın Hasara Uğraması,
Gerek hareket, gerekse durma halinde iken, araç sahibinin veya aracı kullananın iradesi dışında ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cisimin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu meydana gelecek hasarlar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler sonucu meydana gelen maddi zararları karşılar.


Aracın Yanması,

Yukarıda belirtilen bir kaza sonucunda meydana gelecek yangın veya infilakın neden olacağı zarar kasko teminatı altındadır.


Aracın Çalınması veya Çalınmaya Teşebbüs,

Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü veya aracınızda takılı bulunan radyo teyp, telefon vb. aksesuarların çalınması sonucu meydana gelen hasarlar kasko teminatına dahildir. Kasko Sigortası yapılacak aracın bedeli Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan Araç Kasko Değer Listesi'ne göre tespit edilir. Yeni alınan son model araçlarda fatura bedeli dikkate alınır. Kasko Sigortası teminatına dahil edilecek radyo teyp, telefon, televizyon, air condition gibi cihazlar ile aksesuarların bedeli ayrıca saptanır. Bir yıl süre ile yapılan kasko sigortalarında, başlangıçta tespit edilen sigorta bedellerinin enflasyon nedeniyle yıl içerisinde piyasa değerinin altına düşmemesi için enflasyondan korunma teminatı verilerek aracın değeri korunmaktadır. Sigorta dönemi içinde hasar tazminatı almayan sigortalıya her yıl için değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır. Kasko Sigortası, Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Sigortanın yurtdışında da geçerli olması istendiği takdirde ek prim ödemek suretiyle bu teminat alınabilir.

Teminatlar
Kasko
Ölüm
Sürekli Sakatlık
Tedavi Masrafları
Bedeni Zararlar ( Şahıs Başına )
Bedeni Zararlar ( Kaza Başına )
Maddi Zararlar ( Kaza Başına )

İsteğe Bağlı Teminatlar

Araçta takılı Cihazlar ve Aksesuarlar
Araçta Taşınan Yük
Yurt Dışı Teminatı
Grev,Lokavt,Kargaşalık,Halk Hareketleri,

İndirimler
Kapalı Garaj
Alarm
Araç Çokluğu
Resmi Daire
Hasarsızlık

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Aracın, başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlar sigorta limitleri içinde tazmin edilir. Trafik Sigortası limitlerini yeterli görmeyen araç sahipleri, araçlarının kasko sigortasıyla birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak bu limitleri yükseltebilirler. Türkiye sınırları içinde geçerli olan İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta ettireni haksız taleplere karşı da korumaktadır.

OKUL SERVİS ARAÇLARI FERDİ KAZA SİGORTASI

Her gün çocukları okullarına götürüp getiren servislerin, daha güvenli bir yolculuk yapması nasıl sağlanır ? Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası, çocukların yanı sıra, aracın içinde bulunan sürücü, yardımcı ve rehber öğretmenleri de teminat altına alır.

Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası, kişilerin taşıma aracında bulundukları süre içinde meydana gelebilecek her türlü kaza sonucunda oluşan, cenaze masrafları dahil yaralanma, tedavi masrafları ve sürekli sakatlık tazminatını içerir.


Sürekli Sakatlık

Sigortalının bir kaza sonucunda sürekli sakat kalması durumunda, sigortalıya bu teminat limitinde maluliyet oranına göre ödeme yapılmaktadır.

Tedavi Masrafları

Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır.

OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI

Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşıyan otobüs sahipleri ve firmalarının yasal olarak yaptırması gereken bir sigorta... Siz de yolcularınızı, Sigorta ile güvenceye alabilirsiniz.

Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, otobüste seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, seyahatin başından sonuna dek oluşabilecek her türlü kazanın sonuçlarına karşı teminat altına alır. Kaza sonucu yaralanan kişilerin tedavi masraflarını, sakat kalma durumunda ise sürekli sakatlık tazminatını kişinin kendisine öder. Ölüm halinde, tazminat, kişinin kanuni hak sahiplerine ödenir.

Ölüm

Sigortalının bir kaza sonucunda vefatı halinde, menfaattarlara bu teminat limitinde ödeme yapılmaktadır.

Sürekli Sakatlık

Sigortalının bir kaza sonucunda sürekli sakat kalması durumunda, sigortalıya bu teminat limitinde maluliyet oranına göre ödeme yapılmaktadır.

Tedavi Masrafları

Sigortalının bir kaza sonucunda yaralanması halinde, yapılan tedavi ve diğer tıbbi giderlerin bu teminat altına alınmasıdır.

 

SÜRÜCÜ YOLCU KOLTUK FERDİ KAZA


Şehir içi veya şehirlerarası yolculuklarınızda, motorlu kara taşıtlarında meydana gelebilecek kazaların sonuçlarına karşı kendinizi güvenceye almak için, Sigorta'lı olmadan yola çıkmayın

Sürücü Yolcu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası sürücü veya yolcular için maddi güvence sağlar
Araç ister hareket, isterse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken, bir kaza sonucu araçta seyahat eden sürücü ve yolculara meydana gelebilecek her türlü kazanın sonuçlarına karşı teminat altına alır.


Kaza sonucu yaralanan kişilerin tedavi masraflarını, sakat kalma durumunda sürekli sakatlık tazminatını kişinin kendisine, ölüm halinde ise tazminat kanuni hak sahiplerine ödenir.


Bu sigortanın teminatı, Birleşik Sigorta adı altında aracın Kasko Sigortası ile birlikte de verilebilmektedir. 

 

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI


Trafik sigortası yasal bir zorunluluktur. Teminat limitleri, araç türlerine ve araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlara göre değişebilir. Ülke sınırları içinde araçların işletilmesi sırasında araç sahibinin veya araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların sorumlu olduğu kazalarda, üçüncü şahıslara verilen ölümlü veya yaralanmalı zararları ve maddi zararları, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri dahilinde karşılar. Trafik Sigortası, aşağıdaki durumları kapsamaktadır:

Bu sigorta, aracın başkalarına zarar vermesi durumunda, yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masrafları da karşılar.


Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları sigorta limitleri içinde karşılanır.


Aracın işletilmesi sırasında başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlar da sigorta limitleri içinde tazmin edilir.

Trafik sigortası limitlerini yeterli görmeyen araç sahipleri, araçlarının kasko sigortasıyla birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak bu limitleri yükseltebilirler. Trafik sigortasını, trafiğe kayıtlı araç sahipleri ile araçların gözetim amacıyla bırakıldığı otopark ve garaj işletmecilerinin, araçların onarım ve bakımını yapan tamirhane, servis istasyonları işletmecilerinin, araçların alım-satımını yapan galeri, oto satıcılarının yaptırması zorunludur.

Kaza sonucu yaralanan kişilerin tedavi masraflarını, sakat kalma durumunda sürekli sakatlık tazminatını kişinin kendisine, ölüm halinde ise tazminat kanuni hak sahiplerine ödenir.


Bu sigortanın teminatı, Birleşik Sigorta adı altında aracın Kasko Sigortası ile birlikte de verilebilmektedir.