Yangın Sigortası

EVİNİZİN GÜVENCESİ SİGORTASI

Eviniz güvencede mi?,

Yuvanız... Sevdiklerinizle paylaştığınız benzersiz ve özel mekan. Tabii ki o da, sayısız riskle karşı karşıya. Yangın, deprem ve benzeri doğal felaketler, hırsızlık gibi tehlikeler bunların en önemlileri... Evinizin Güvencesi Sigortasının eviniz için özel olarak sunduğu "Güvence Paketi", evinizi çok daha güvenli bir mekan haline getiriyor.,

Evinizin Güvencesi Sigortası, eviniz için yangın ve doğal felaketlerden, hırsızlığa bir "Güvence Paketi" sunuyor.

Yangın

Alevli bir ateşin tahsis edildiği yer dışında meydana getirdiği maddi zarar ve ziyanı karşılar

Yıldırım

Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıksın veya çıkmasın meydana gelen zararların teminat kapsamına alınmasıdır.

İnfilak

Tüplerde veya tesisatda oluşan gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen her türlü patlama veya her türlü yangından oluşacak zararları kapsar.

Dahili Su

Bina dahilindeki su depo ve sarnıçlarının, su borularının kalorifer kazanı radyatör ve borularının su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması ile doğrudan doğruya meydana gelen zararlar, yağmur sularının, kar veya buzların erimesi neticesi meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması, su oluklarının tıkanması veya taşması sonucu binaya giren suların meydana getirdiği zararlar, don neticesi tesisatta ve buna bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile tamir maksadıyla yapılan duvarın açılması ve kapanması masraflarının temin edilmesidir.

Fırtına

Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın fırtına sonucu veya esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararların temin edilmesidir.

Yer Kayması

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vukuu bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kaymasıdır.

Sel ve Su Baskını

Sigorta konusu, sigorta civarındaki nehir, ırmak, çay, dere ve kanalların taşması, denizlerin gel-git olayları dışında kabarması, olağanüstü yağışlar sebebiyle husule gelen sel ve seylap neticesi tesisi hariçten istila eden suların doğrudan doğruya vereceği zararların teminat kapsamı içine alınmasıdır

Cam Kırılması (Toplam sigorta bedelinin binde 2'si ile sınırlıdır)

İşyerlerinde, otellerde, evlerde takılı durumda bulunan cam, ayna, vitray ve plexiglass reklam levhalarının kırılma sonucu meydana gelen ziya ve hasarlarını takma masrafı ile birlikte karşılar. İstenildiği takdirde önemli rakamlara ulaşan bu hasarları takma masraflarıyla birlikte güvence altına almaktadır.

Duman

Bir boru veya menfezle, bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, olağan dışı veya kusurlu şekilde işlemesi yüzünden çıkan dumanın, sigorta konusu kıymetlere doğrudan sebebiyet vereceği ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

Hava Taşıtları Çarpması

Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpma, düşme ve bunlardan bir parçanın veya cismin düşmesi sonucu oluşabilecek ziya ve hasarların teminat kapsamına alınmasıdır

Kara Taşıtları Çarpması

Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararların teminata ilave edilmesidir.

Kira Kaybı

Sigorta kapsamındaki doğal afetler hariç diğer rizikoların gerçekleşmesi sonucu binanın kullanılmaz hale gelmesi sebebi ile,

a)Kiracının kira kaybı: Peşin ödenmiş kiranın gün hesabı ile işlememiş müddete isabet eden kısmı aylık en fazla toplam sigorta bedelinin binde 5 'i ile sınırlı olmak kaydıyla ve tazminat süresi azami 2 ay olarak teminata dahil edilmiştir.

b)Malikin kira kaybı: Malikin istifade edemediği kira bedeli aylık en fazla toplam sigorta bedelinin binde 5 'i ile sınırlı olmak kaydıyla ve tazminat süresi azami 2 ay olarak teminata dahil edilmiştir.

Hırsızlık

İşyerinizde ve evlerinizde bulunan her türden eşya ve mallarınızı hırsızlık tehlikesine karşı güvence altına alır. Sigortalı eşya ve malların bulunduğu yerlere kırmak, zorlamak, tırmanmak, duvar aşmak, anahtar uydurmak, gizlice girip saklanmak veya zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak veya öldürmek suretiyle girerek yapılan hırsızlık sonucu meydana gelen ziya ve hasarları karşılar. Ayrıca hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu sigortalı yerde meydana gelen tahribatta güvence altındadır.

Kar Ağırlığı

Yoğun kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken karın ağırlığının nedeniyle sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlardır.

İkametgah Değişikliği Masrafları

Yangın veya ek rizikolardan evin kullanılamayacak hale gelmesi sonucu tamir veya yeniden inşaası için maksimum 12 aya kadar olan ikametgah değişikliğine ilişkin makul masrafların poliçede belirtilen sınırlar içinde teminat altına alınmasıdır.

Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu (Toplam sigorta bedelinin %20'si ile sınırlıdır)

Kiracı iseniz yangın ve infilak sonucu kiralamış olduğunuz binaya verebileceğiniz zararlar, mal sahibi iseniz kiralanan bina sebebiyle kiracıya karşı doğacak hukuki sorumluluğunuz bu poliçe ile teminat altına alınmıştır. Zararlar size ait bina ve mallara gelebileceği gibi, siz veya kiracınızda meydana gelebilecek yangın ve infilak hasarları komşularınızın bina ve mallarına sıçrayıp onlarda da aynı zararları oluşturabilir. Bu poliçe komşularınızın bina ve mallarında oluşabilecek zararları da teminat altına alır.

İsteğe Bağlı Teminatlar,

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Deprem yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içersinde ani enerji boşalması nedenleri ile yer kabuğunun tabi olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararların temin edilmesidir.

Grev,Lokavt,Kargaşalık,Halk Hareketleri,Kötü Niyetli Hareketler,Terör.

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

MEDLİNE ACİL SAĞLIK HİZMETİ

Tıbbi Danışmanlık Günün her saatinde her türlü sağlık sorunlarınızda (0212) 444 12 12* numaralı Acil Sağlık Hattı’nı arayarak sağlığınızla ilgili sorularınızı doktorlarımıza yöneltebilir ve Tıbbi Danışmanlık Hizmetimizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Bu hizmette doktor tarafından tanı konulmaz ve ilaç tavsiye edilmez. Kişi, sorunu hakkında bilgilendirilir ve yönlendirilir.

 

İŞYERİNİZİN GÜVENCESİ SİGORTASI

 

İşyerinizi koruyun,

Sizin İşyeriniz, sizin ve çalışanlarınızın hayatınızın güvencesi... Peki, işyeriniz güvencede mi? Küçük bir dalgınlık ya da art niyetli bir hareketin nelere mal olabileceğini veya işinizin aksaması durumunda uğrayabileceğiniz zararları bir düşünün. Neyse ki, İşyerinizin Güvencesi Sigortası tüm riskleri tek bir poliçe ile teminat altına alıyor.

İşyerinizin Güvencesi Sigortası  tüm riskleri tek bir poliçe ile güvenceye alıyor.

Yangın

Alevli bir ateşin tahsis edildiği yer dışında meydana getirdiği maddi zarar ve ziyanı karşılar.

Yıldırım

Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıksın veya çıkmasın meydana gelen zararların teminat kapsamına alınmasıdır.

İnfilak

Tüplerde veya tesisatda oluşan gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen her türlü patlama veya her türlü yangından oluşacak zararları kapsar.

Dahili Su Basması

Bina dahilindeki su depo ve sarnıçlarının, su borularının kalorifer kazanı radyatör ve borularının su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması ile doğrudan doğruya meydana gelen zararlar, yağmur sularının, kar veya buzların erimesi neticesi meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması, su oluklarının tıkanması veya taşması sonucu binaya giren suların meydana getirdiği zararlar, don neticesi tesisatta ve buna bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile tamir maksadıyla yapılan duvarın açılması ve kapanması masraflarının temin edilmesidir.

Fırtına

Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın fırtına sonucu veya esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararların temin edilmesidir.

Yer Kayması

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vukuu bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kaymasıdır.

Alternatif İşyeri Masrafları

Yangın veya ek rizikoların gerçekleşmesi sonucu, işyeri binasının kullanılamaz hale gelmesi nedeni ile, tamir ve yeniden inşası için, maksimum 12 ay boyunca, kiracı, kullanan veya binanın sahibi sıfatı ile yapılmak zorunda kalınan alternatif işyerine ilişkin makul masrafların poliçede belirtilen sınırlar içinde teminat altına alınmasıdır.

Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu (Toplam sigorta bedelinin %20'si ile sınırlıdır)

Kiracı iseniz yangın ve infilak sonucu kiralamış olduğunuz binaya verebileceğiniz zararlar, mal sahibi iseniz kiralanan bina sebebiyle kiracıya karşı doğacak hukuki sorumluluğunuz bu poliçe ile teminat altına alınmıştır. Zararlar size ait bina ve mallara gelebileceği gibi, siz veya kiracınızda meydana gelebilecek yangın ve infilak hasarları komşularınızın bina ve mallarına sıçrayıp onlarda da aynı zararları oluşturabilir. Bu poliçe komşularınızın bina ve mallarında oluşabilecek zararları da teminat altına alır.

Duman

Bir boru veya menfezle, bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, olağan dışı veya kusurlu şekilde işlemesi yüzünden çıkan dumanın, sigorta konusu kıymetlere doğrudan sebebiyet vereceği ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

Hava Taşıtları Çarpması

Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpma, düşme ve bunlardan bir parçanın veya cismin düşmesi sonucu oluşabilecek ziya ve hasarların teminat kapsamına alınmasıdır

Kara Taşıtları Çarpması

Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararların teminata ilave edilmesidir.

Kira Kaybı

Sigorta kapsamındaki doğal afetler hariç diğer rizikoların gerçekleşmesi sonucu binanın kullanılmaz hale gelmesi sebebi ile,

a)Kiracının kira kaybı: Peşin ödenmiş kiranın gün hesabı ile işlememiş müddete isabet eden kısmı aylık en fazla toplam sigorta bedelinin binde 5 'i ile sınırlı olmak kaydıyla ve tazminat süresi azami 2 ay olarak teminata dahil edilmiştir.

b)Malikin kira kaybı: Malikin istifade edemediği kira bedeli aylık en fazla toplam sigorta bedelinin binde 5 'i ile sınırlı olmak kaydıyla ve tazminat süresi azami 2 ay olarak teminata dahil edilmiştir.

İş Durması

Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucu işyerinde meydana gelen hasarlardan dolayı ödenecek tazminatın % 10'unu " İş Durması" tazminatı olarak sigortalıya ödenir. Ancak, hasar tarihinden itibaren 72 saati geçmeyen iş durmalarına sebep olan yangın hasarları bu poliçe kapsamı dışındadır.

Enkaz Kaldırma Masrafları (Sigorta Bedelinin %4'ü ile sınırlıdır)

Yangından sonra yıkıntıların kaldırılması ve taşınmasıyla ilgili masraflar teminat dahilindedir. Mühendislik Sigortalarında ise inşaat veya montajda oluşabilecek herhangi bir hasarın sonucundaki enkaz kaldırma masraflarının teminat altına alınmasıdır.

İsteğe Bağlı Teminatlar,

Hırsızlık

İşyerinizde ve evlerinizde bulunan her türden eşya ve mallarınızı hırsızlık tehlikesine karşı güvence altına alır. Sigortalı eşya ve malların bulunduğu yerlere kırmak, zorlamak, tırmanmak, duvar aşmak, anahtar uydurmak, gizlice girip saklanmak veya zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak veya öldürmek suretiyle girerek yapılan hırsızlık sonucu meydana gelen ziya ve hasarları karşılar. Ayrıca hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu sigortalı yerde meydana gelen tahribatta güvence altındadır.

Cam Kırılması

İşyerlerinde, otellerde, evlerde takılı durumda bulunan cam, ayna, vitray ve plexiglass reklam levhalarının kırılma sonucu meydana gelen ziya ve hasarlarını takma masrafı ile birlikte karşılar. İstenildiği takdirde  önemli rakamlara ulaşan bu hasarları takma masraflarıyla birlikte güvence altına almaktadır.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Deprem yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içersinde ani enerji boşalması nedenleri ile yer kabuğunun tabi olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararların temin edilmesidir.

Sel ve Su Baskını

Sigorta konusu, sigorta civarındaki nehir, ırmak, çay, dere ve kanalların taşması, denizlerin gel-git olayları dışında kabarması, olağanüstü yağışlar sebebiyle husule gelen sel ve seylap neticesi tesisi hariçten istila eden suların doğrudan doğruya vereceği zararların teminat kapsamı içine alınmasıdır.

Grev,Lokavt,Kargaşalık,Halk Hareketleri,Kötü Niyetli Hareketler,Terör.

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

Kar Ağırlığı

Yoğun kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken karın ağırlığının nedeniyle sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlardır.

 

AKARYAKIT İSTASYONUNU SİGORTASI

Akaryakıt istasyonunuz, her gün yüzlerce aracın, binlerce insanın uğrak yeri... Riskler ve tehlikeler, hayatınızın olağan bir parçası. bütün bu risklere karşı korunmanın çaresi. Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası ile, karşı karşıya olduğunuz tüm riskleri tek bir poliçeyle güvenceye alıyor.

Yangın

Alevli bir ateşin tahsis edildiği yer dışında meydana getirdiği maddi zarar ve ziyanı karşılar.

Yıldırım

Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıksın veya çıkmasın meydana gelen zararların teminat kapsamına alınmasıdır.

İnfilak

Tüplerde veya tesisatda oluşan gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen her türlü patlama veya her türlü yangından oluşacak zararları kapsar.

Dahili Su Basması

Bina dahilindeki su depo ve sarnıçlarının, su borularının kalorifer kazanı radyatör ve borularının su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması ile doğrudan doğruya meydana gelen zararlar, yağmur sularının, kar veya buzların erimesi neticesi meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması, su oluklarının tıkanması veya taşması sonucu binaya giren suların meydana getirdiği zararlar, don neticesi tesisatta ve buna bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile tamir maksadıyla yapılan duvarın açılması ve kapanması masraflarının temin edilmesidir.

Fırtına

Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın fırtına sonucu veya esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararların temin edilmesidir.

Yer Kayması

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vukuu bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kaymasıdır.

İş Durması

Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucu işyerinde meydana gelen hasarlardan dolayı ödenecek tazminatın % 10'unu " İş Durması" tazminatı olarak sigortalıya ödenir. Ancak, hasar tarihinden itibaren 72 saati geçmeyen iş durmalarına sebep olan yangın hasarları bu poliçe kapsamı dışındadır.

Hava Taşıtları Çarpması

Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpma, düşme ve bunlardan bir parçanın veya cismin düşmesi sonucu oluşabilecek ziya ve hasarların teminat kapsamına alınmasıdır

Kara Taşıtları Çarpması

Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararların teminata ilave edilmesidir.

Duman

Bir boru veya menfezle, bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, olağan dışı veya kusurlu şekilde işlemesi yüzünden çıkan dumanın, sigorta konusu kıymetlere doğrudan sebebiyet vereceği ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

İsteğe Bağlı Teminatlar,

Cam Kırılması

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Deprem yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içersinde ani enerji boşalması nedenleri ile yer kabuğunun tabi olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararların temin edilmesidir.

Hırsızlık (Emtea Demirbaş

Kara Taşıtları Çarpması (Pompalara)

Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının Akaryakıt Servis İstasyonları’ndaki pompalara çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararların teminata ilave edilmesidir.

Grev,Lokavt,Kargaşalık,Halk Hareketleri,Kötü Niyetli Hareketler,Terör.

Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler, Grev,Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketiyle bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Terör, Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararlar, teminata ilave edilmiştir.

Kasa Muhteviyatı Hırsızlık

Pompacı Üzerindeki Paranın Çalınması

İşveren Mali Sorumluluğu

Akaryakıt İstasyon Mali Sorumluluk

Makine Kırılması

Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde Makine Kırılması Sigortası teminat kapsamına giren nedenlerden oluşan ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

Elektronik Cihaz

Elektrik Enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin makine ve tesislere dolaylı etkileri teminat altına alınmaktadır.

Sel ve Su Baskını

Sigorta konusu, sigorta civarındaki nehir, ırmak, çay, dere ve kanalların taşması, denizlerin gel-git olayları dışında kabarması, olağanüstü yağışlar sebebiyle husule gelen sel ve seylap neticesi tesisi hariçten istila eden suların doğrudan doğruya vereceği zararların teminat kapsamı içine alınmasıdır

Kar Ağırlığı

 

OTEL, MOTEL VE TATİL KÖYÜ SİGORTASI

Turistik Tesisiniz,

İster otel, ister motel, ister tatil köyü biçiminde hizmet veriyor olsun... İster küçük, isterse çok büyük olsun, " Otel, Motel ve Tatil Köyü Sigortası " ile tesisinizin kendisinden; kalan müşteriye, personelden müşterilerinizin eşyalarına her tür riske karşı tesisinizi zengin koruma şemsiyesi altına alın ! Turistik Tesisiniz,

Otel, Motel ve Tatil Köyü Sigortası  tesislerinizi, çalışan personelinizi, tesisinizde kalan müşterilerinizi ve onların eşyalarını her türlü riske karşı teminat altına almaktadır.

Yangın

Alevli bir ateşin tahsis edildiği yer dışında meydana getirdiği maddi zarar ve ziyanı karşılar.

Yıldırım

Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıksın veya çıkmasın meydana gelen zararların teminat kapsamına alınmasıdır.

İnfilak

Tüplerde veya tesisatda oluşan gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen her türlü patlama veya her türlü yangından oluşacak zararları kapsar.

İsteğe Bağlı Teminatlar,

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Deprem yer altındaki boşlukların çökmesi, volkanik indifa ve özellikle toprağın içersinde ani enerji boşalması nedenleri ile yer kabuğunun tabi olarak şekil değişikliğine uğramasıdır. Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelen bütün zararların temin edilmesidir.

Sel ve Su Baskını

Sigorta konusu, sigorta civarındaki nehir, ırmak, çay, dere ve kanalların taşması, denizlerin gel-git olayları dışında kabarması, olağanüstü yağışlar sebebiyle husule gelen sel ve seylap neticesi tesisi hariçten istila eden suların doğrudan doğruya vereceği zararların teminat kapsamı içine alınmasıdır.

Hava Taşıtları Çarpması

Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpma, düşme ve bunlardan bir parçanın veya cismin düşmesi sonucu oluşabilecek ziya ve hasarların teminat kapsamına alınmasıdır

Kara Taşıtları Çarpması

Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararların teminata ilave edilmesidir.

Deniz Taşıtları Çarpması

Deniz Araçlarının Çarpması sonucunda sigortalı kıymetlerde meydana gelen zararların teminat altına alınmasıdır.

Dahili Su Basması

Bina dahilindeki su depo ve sarnıçlarının, su borularının kalorifer kazanı radyatör ve borularının su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması ile doğrudan doğruya meydana gelen zararlar, yağmur sularının, kar veya buzların erimesi neticesi meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması, su oluklarının tıkanması veya taşması sonucu binaya giren suların meydana getirdiği zararlar, don neticesi tesisatta ve buna bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile tamir maksadıyla yapılan duvarın açılması ve kapanması masraflarının temin edilmesidir.

Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu

Kiracı iseniz yangın ve infilak sonucu kiralamış olduğunuz binaya verebileceğiniz zararlar, mal sahibi iseniz kiralanan bina sebebiyle kiracıya karşı doğacak hukuki sorumluluğunuz bu poliçe ile teminat altına alınmıştır. Zararlar size ait bina ve mallara gelebileceği gibi, siz veya kiracınızda meydana gelebilecek yangın ve infilak hasarları komşularınızın bina ve mallarına sıçrayıp onlarda da aynı zararları oluşturabilir. Bu poliçe komşularınızın bina ve mallarında oluşabilecek zararları da teminat altına alır.

Depolardaki Ürün Bozulması

Soğutma makinelerinin arızalanması sonucu soğuk hava depolarındaki ürünün bozulma riskine karşı teminat altına alınmasıdır. Ürünün Bozulması Sigortası soğutma makinelerinin Makine Kırılma Sigortası'nın yapılması şartıyla yapılır.

Alternatif Otel Konaklama Masrafları

Yangın ve ek teminatlarla ilgili risklerin gerçekleşmesi sonucu tesisiniz kullanılamaz hale gelebilir. Bu durumda müşterilerinizi sizinki ile aynı değerde başka bir tesiste ağırlarsanız, yaptığınız masrafları bu poliçe ile sigortadan alırsınız.

Fırtına

Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın fırtına sonucu veya esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararların temin edilmesidir.

Duman

Bir boru veya menfezle, bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, olağan dışı veya kusurlu şekilde işlemesi yüzünden çıkan dumanın, sigorta konusu kıymetlere doğrudan sebebiyet vereceği ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.

Kar Ağırlığı

Yoğun kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken karın ağırlığının nedeniyle sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlardır.

Yer Kayması

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vukuu bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kaymasıdır.

İş Durması

Yangın rizikosunun gerçekleşmesi sonucu işyerinde meydana gelen hasarlardan dolayı ödenecek tazminatın % 10'unu " İş Durması" tazminatı olarak sigortalıya ödenir. Ancak, hasar tarihinden itibaren 72 saati geçmeyen iş durmalarına sebep olan yangın hasarları bu poliçe kapsamı dışındadır.

Kâr Kaybı

İşletme faaliyetleri nedeniyle sigortalının Üçüncü Şahıslara vermiş olduğu maddi zararların sorumluluğunu teminat altına alır.

Hırsızlık

Cam Kırılması

Otel Sorumluluk

İşveren Sorumluluk

Asansör Sorumluluk

Otopark Sorumluluk

Otoparklara bırakılan araçlarda meydana gelecek maddi hasarlar nedeniyle otopark işleticisinin sorumluluğunu teminat altına alır.

Grup Ferdi Kaza

Bir olayda birden fazla kişi zarar gördüyse, bu durumda zararın bütünü için bu teminatın limiti azami sınır olurken, aynı zamanda şahıs Başına Bedeni Zarar teminatında belirtilen limit de, bireylerin tek başlarına gördüğü zararlarda ödenecek üst sınırı göstermektedir.

Emniyeti Suiistimal

Taşınan Para

Makine Kırılması

Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde Makine Kırılması Sigortası teminat kapsamına giren nedenlerden oluşan ziya ve hasarların teminat altına alınmasıdır.